Bakkeland

Bakkeland er stedsnavnet på det magiske universet til Silje Engelstrand Natland, manifestert i en fortryllende hage hvor tiden sover, drømmer blir til virkelighet og virkeligheten større enn drømmene.

Hvor tiden sover og drømmer blir til virkelighet

Bakkeland er stedsnavnet på det magiske universet til Silje Engelstrand Natland, manifestert i en fortryllende hage hvor tiden sover, drømmer blir til virkelighet og virkeligheten større enn drømmene. Bakkeland er krybben til Soirée og kilden til nye, fremtidige eventyr. For alle gode historier har noe til felles; interessante karakterer som gjennomgår motstand og forandring i omgivelser som inspirerer og utfordrer det vi trodde var sant.

Bakkeland byr på mengder av eksotiske steder og mytiske figurer i miniatyr eller gigantisk form, i sommerfuglvinger eller i underjordiske vesen som bare venter på å få sine egne historier fortalt. Her blir du ført gjennom eventyrporten til alkymistlaboratorier og dvergboliger, til havfruer som frister mens de gjemmer sin hale under liljeblader. På Bakkeland synger blomstene sin tillitsfulle sang mens bibliotekaren forsvinner gjennom sin hemmelige gang og dragen vokter sitt eneste egg vel vitende om at i morgen kommer en ny og enda større dag.

Logo design: Martin Kvamme

Foto: Richard Bentley og Brynhild Salte

No items found.