Soirée består av fire gründere som gjennom sine erfaringer, kunnskap, visjoner og nettverk skaper egne prosjekter innen kultur og livsstil. Vi knytter også til oss noen få, spennende, lokale og uavhengige bedrifter i samme segment.

Samarbeid, engasjement og utvikling

Vi tenker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi tror på samarbeid og dedikasjon over tid på tvers av både bransjer og landegrenser. Siden oppstarten i februar 2020 har Soirée på kort tid opparbeidet en unik «pool» bestående av en spennende blanding av både egne og nye prosjekt, opplevelser og produkter.

Silje, Åge, Janove og Susanne

Join us

×